Stenenmuseum te Slochteren

Initiatief van de Kees Hartenhofstichting

"Een waardevolle collectie zwerfstenen met museale kwaliteit"

Geologisch & Archeologisch Streekmuseum Slochteren

Het Stenenmuseum bezit een waardevolle collectie van Scandinavische zwerfstenen en een verzameling van vuurstenen werktuigen uit de Steentijd.

In de afgelopen 40 jaar heeft Kees Hartenhof ontelbare stenen gevonden. Enerzijds stenen van geologische waarde die tijdens de IJstijd vanuit Scandinavië door het ijs naar deze regionen zijn gestuwd, anderzijds stenen die meer werktuigen zijn en die iets vertellen over de volken die hier ooit woonden.

geologie
Het bijzondere aan de Hartenhof collectie is dat hij niet alleen de zwerfstenen en vuurstenen werktuigen op zijn eigen land vond maar dat hij zichzelf ook leerde hoe hij de stenen kon determineren, wat voor een soort steen of werktuig het was en waar het vandaan kwam of waarvoor het gebruikt werd.

Algemeen wordt de collectie van Kees Hartenhof bewonderd om zijn museale kwaliteit. Voor Kees Hartenhof was het dan ook belangrijk dat zijn collectie behouden zal blijven voor het nageslacht en tevens voor deze regio beschikbaar blijft.

Mededeling

Bezoek op afspraak, bel 0610576732