In het museum zijn zwerfstenen te vinden uit de ijstijd en vuurstenen voorwerpen uit de steentijd. Ongeveer 600.000 jaren geleden werd het heel koud op aarde. Dat was het begin van de ijstijd. Een groot deel van de aarde was bedekt met een laag ijs. De Noordzee, zoals wij die nu kennen, bestond nog niet. Vanuit Scandinavië zorgden gletsjers voor verschuivingen van ijs. Met dit ijs kwamen ook een heleboel stenen mee. Zo zijn er ook een boel verschillende soorten stenen in ons land terecht gekomen. Deze stenen noemen we zwerfstenen. De stenen zijn ontstaan door vulkaanuitbarstingen heel veel jaren geleden.
Alandrapakivi
Alandrapaviki
Havelte spits
Havelte spits

De steentijd is de periode waarin de mensen veel stenen gebruiksvoorwerpen hadden. Bij ons begon de steentijd ongeveer 120.000 jaar voor Christus. De mensen die in de steentijd leefden waren jagers en verzamelaars. Zij woonden niet op een vaste plek, maar trokken rond. In de steentijd werden veel voorwerpen gemaakt van hout, botten en geweien van herten en, heel belangrijk, van vuursteen.

Het vuursteen werd bewerkt en daardoor was het mogelijk er bijvoorbeeld pijlpunten van te maken.

Speerpunt
Speerpunt