Kees Hartenhof

Kees Hartenhof besefte al snel dat de grond niet alleen planten voortbrengt nadat er gezaaid is maar dat er ook andere dingen (stenen) uit de grond komen. Als het land net geploegd is en er een goede regenbui overheen is gegaan kun je deze stenen herkennen.

Door de jaren heen heeft Kees Hartenhof ontelbare stenen gevonden en door zelfstudie met behulp van vakliteratuur en samenwerking met de werkgroep Prehistorie van het Veen koloniaal Museum te Veendam en de provinciaal archeoloog Hennie Groenendijk, is hij uitgegroeid tot een deskundige.

Van heinde en verre werd hij gevraagd zijn mening te geven over de vondsten die anderen gedaan hadden. In de afgelopen 40 jaar heeft Kees Hartenhof ontelbare stenen gevonden. Enerzijds stenen van geologische waarde die tijdens de IJstijd vanuit Scandinavië door het ijs naar deze regionen zijn gestuwd, anderzijds stenen die meer werktuigen zijn en die iets vertellen over de volken die hier ooit woonden.

Algemeen wordt de collectie van Kees Hartenhof bewonderd om zijn museale kwaliteit. Voor Kees Hartenhof was het dan ook belangrijk dat zijn collectie behouden zal blijven voor het nageslacht en tevens voor deze regio beschikbaar blijft.